T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
BİNGÖL HAVALİMANI

​​​​​​

Engelsiz Havalimanı Projesi

 

Engelsiz Havalimanı Projesi

BİNGÖL HAVALİMANI

ENGELSİZ HAVALİMANI PROJESİ

 

 

2015

 

PROJE KAPSAMINDA HAVALİMANI İŞLETİCİLERİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

 1. Havalimanına gelen ve kısa sürede terminale ulaşmayı hedefleyen engelli yolcuların otopark sahasından rahatlıkla terminale geçmelerini teminen, giriş-çıkış ve asansörlere en yakın yerlerde, en az 1 park yerinden az olmamak üzere otopark kapasitesine göre %5'den az olmamak kaydıyla, yeterli sayıda engelli yolcular için otopark alanı tahsis edilmeli ve yatay ve düşey engelliişareti ile belirlenmelidir.

 

-Havalimanımız otoparkında, terminal binasına geçiş için en yakın bölgede engelli yolcular için belirtilen standartlara uygun 4 adet engelli park yeri oluşturulmuş olup, ayrıca VIP otoparkında da 2 adet olmak üzere toplamda 6 adet engelli araç park yerimiz mevcuttur. Park yerleri yatay ve düşey engelli işareti ile belirlenmiştir.

 

 1. Engelliler için tahsis edilen bu yerlere, diğer yolcuların park etmemeleri için gerekli tedbirler alınmalı ve aksine gelişen durumlarda cezai işlemler yapılacağına dair bilgilendirme yazısı konulmalıdır.

 

-Engelli yolcular için düzenlenen park yerlerine diğer araçların park etmemesi için uygulanacak cezai işlemleri belirten 6 adet uyarıcı levha tesis edilmiştir.

 

 

 

 

 

 1. Engelli yolcular için ayrılan park yeri genişliğinin, 2,4 metrelik normal genişlik yerine, bu yolcuların rahatlıkla aracına binebilmeleri ve inebilmeleri için, en az 4 metre olmalıdır.

 

 • Engelli yolcu park yeri genişliği standartlara uygun şekilde dizayn edilmiştir. 4 araç için 26 metre genişliğinde yer ayrılmıştır.

 

 

 

 

 1. Engelli yolcular için belirlenmiş olan otopark ve terminal binası arasındaki geçiş noktalarına, araçlar tarafından dikkatli geçiş yapmaları yönünde (Engelli geçiş noktası olduğunu belirten) uyarı yazılarının konulması gerekmektedir. Geçiş noktaları içinde yaya geçişleri ve/veya rampaların tercih edilmesi, araçların yavaş geçişini sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. (Fiziki yapısı çok katlı olan terminallerde gelen yolcu çıkış alanları için de oluşturulmalıdır.)

 

-Otopark ve terminal binası geçiş noktasına araç sürücülerinin daha dikkatli olmaları için 4 adet levha tesis edilmiş olup, araçların dikkatli geçmeleri yönünde uyarıcı yazı bulunmaktadır. Ayrıca araçların, geçiş noktalarından yavaş geçmeleri için geçiş yolları öncesinde yollara kasis yapılmıştır.

                              

 1. Havalimanı terminallerinin geliş hattında yolcunun bagaj alıp, kara tarafına geçtiği noktadan itibaren toplu veya kişisel ulaşım araçlarına ulaşacağı noktaya kadar hissedilebilir yüzeyler konulmalıdır.

 

-Yolcuların kara tarafına geçtiği noktadan, terminal binası önündeki kişisel ulaşım araçlarına kadar hissedilebilir yüzey uygulaması yapılmıştır. Ayrıca otopark başlangıcı ile gelen yolcu salonu çıkış kapısının önünde görme engelliler için Braille alfabesi ile hazırlanmış harita ve engellilere kolaylık sağlamak amacıyla rampalarda tırabzanlar tesis edilmiştir.

         

 

 

 

 

 

 1. Engelli yolcuların otoparktan terminale geçiş koridorlarına hissedilebilir yüzeyler konulmalıdır. Bu yüzeyler görme engellilerin ayakkabı tabanı tarafından rahatlıkla hissedebilecekleri çıkıntı/yükseklikte olmakla birlikte diğer yaya, yürüyebilen engellilere ve tekerlekli sandalye kullanıcılarına sorun çıkartacak kadar iri kabartma olmamalıdır. Bu konuda TSE'nin standartları veya kriterleri dikkate alınmalıdır.

 

 • Terminale geçiş koridorlarında giden/gelen görme engelli yolcular için TSE standartları çerçevesinde zeminde hissedilebilir yüzey çalışması yapılmıştır. Otopark mahallinin Terminal binasına olan uzaklığından ve arada mevcut rampalardan dolayı bu mahalle yardım çağrı butonu konulmuş olup, ayrıca otopark müsteciri ve çalışanlarının da katılımıyla bir protokol hazırlanarak engelli yolculara yönelik olarak yapılacak hizmetler ve bahsi geçen uzaklık ve rampa problemlerine çözüm tesis edebilmek amacıyla yardımcı personel görevlendirmesi yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 1. Engelli yolcular için terminal içinde veya dışında yardım isteme noktaları/engelli yolcu danışma noktası oluşturulmalıdır. Yardım isteme noktalarının açık ve anlaşılır bir şekilde gösterimini sağlayan yönlendirme levhaları ilgili yerlere konulmalıdır.

 

-Limanımıza gelen engelli yolcular için danışma ofisimiz içerisinde yardım isteme noktası oluşturulmuştur. Bu alanın harita, ara yönlendirme ve ana yönlendirme levhalarında gösterimi sağlanmıştır.

 

 

 1. Engelli yolcuların yardım isteme noktalarından/engelli yolcu danışmada check-in bankolarına kadar ulaşımda problem yaşamaması için bu konuda gerekli tedbirler alınmalıdır. Engelli yolculara check-in noktalarına geçiş durumlarında, check-in ve bagaj kayıt işlemlerinde gerekli yardım sağlanmalıdır.

 

-Terminal binası içerisinde giden yolcular için terminal binası giriş kapısından danışma ofisi önündeki check-in bankolarına kadar hissedilebilir yüzey uygulaması yapılmıştır. Ayrıca danışma ofisinde bulunan çağrı ve yardım butonları sayesinde gerekli ikaz ve yapılacak yönlendirme sonrasında, danışma personelimizin kendilerine check-in işlemleri yapılana kadar refakat ve yardım yapmaları konusunda talimatlandırılmıştır. Check-in ve bagaj kayıt işlemlerinde Yer Hizmet Kuruluşunca gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır.

 

 

 1. Engelli kişiye refakat eden bir kişinin yardımcı olmaması durumunda, bu kişiye Havalimanı içerisinde, uçağa binişte ve uçaktan inişte gerekli yardım sağlanmalıdır.

 

-Havalimanımızda hizmet vermekte olan Havayolu, Yer Hizmet Kuruluşları ve DHMİ-Özel Güvenlik Birimi, Otopark personelleri tarafından gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır. Bununla ilgili olarak yukarıda adı geçen ilgili kurum ve kuruluşlarca ortak olarak hazırlanmış ve aradaki koordinasyonu sağlayan protokol mevcuttur.

 1. Tekerlekli sandalye kullanıcıları ve görme engelliler için bilet ve bagaj işlemlerini rahat bir şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla terminal içerisinde yer hizmetinin alınacağı ilk bağlantı noktası (danışma ve/veya check-in kontuar alanı) kadar olan bölümlerde gerekli düzenlemeler ve hissedilebilir yüzeyler oluşturulmalıdır.

 

-Görme engelli yolcular için zeminde uygulanan hissedilebilir yüzey terminal binası girişinden başlayıp danışma ofisinin önünden geçerek check-in bankolarına kadar uzanmaktadır. Ayrıca tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun olarak bu mahaller dizayn edilmiştir.

 1. Hissedilebilir yüzey malzeme seçimi ve uygulanması TSE standart veya kriterlerine uygun olmalıdır. Görme engellilerin çoğunun, kısmi görüşe sahip olduğu dikkate alınarak, hissedilebilir yüzeyin çevresiyle zıt renklerde ve fark edilir tonlarda olması sağlanmalıdır. Malzeme iklim şartlarına uygun, yangına ve aşınmaya mukavemetli olmalıdır. Hissedilebilir yüzeyler yön gösterici kılavuz ve yön değiştirme ile tehlikeli durumlar için uyarıcı yüzeyler şeklinde olmalıdır.

 

-Havalimanımızdaki yön gösterici kılavuz ve yön değiştirme ile tehlikeli durumlar için uygulanan hissedilebilir yüzeyler fark edilecek biçimde çevresiyle zıt sarı renkli olup, TSE standart ve kriterlerine uygundur.

 

 1. Terminal içerisinde muhtelif noktalarda yer alan yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin önüne görme engelliler için uyarıcı hissedilebilir yüzeyler konulmalıdır.

 

-Terminal binamız içerisinde yürüyen merdiven bulunmamaktadır. Havalimanımızda terminal binasında asansör yalnızca Müdüriyet katına çıkışta mevcut olup bu asansör de görme engellilerin rahatlıkla kullanabileceği şekilde asansör kapılarından 30 cm önce uyarıcı hissedilebilir yüzeyle kaplanmıştır. Ayrıca bu asansörde mevcut tuşlar kabartma harflerle de belirtilmiştir.

 

    

 

 

 

 

 1. Kapıların açık pozisyonundaki net geçiş genişliğinin, iki koltuk değneği taşıyanlar, bir yardımcıyla ilerleyebilenler veya farklı yapıdaki akülü araçlarıyla ilerleyenler için rahatlıkla geçiş imkânına sahip ölçülerde olmalıdır.

 

-Havalimanımız terminal binası giriş kapıları çift kanatlı, fotoselli kayar kapı özelliğinde ve açıldığında 200 cm genişliğe sahiptir. Engelli Yolculardan iki koltuk değneği taşıyanlar, bir yardımcıyla ilerleyebilenler veya akülü araçla ilerleyebilenler için rahatlıkla geçiş imkânı sunmaktadır.

 1. Terminal içerisinde muhtelif noktalarda yer alan harici telefonların en az bir tanesinin yüksekliği, bu yolcular tarafından rahatlıkla kullanabilmeleri için, 90 cm ile tercihen 110 cm yükseklik sınırları içerisinde yerleştirilmelidir.

 

-Terminal binası içerisinde 2 adet 110 cm yüksekliğinde ankesörlü telefon tesis edilmiştir.

 1. Engelli yolcuların terminal içerisindeki diğer katlara ulaşımı için engelli veya genel asansörler ile ulaşım imkânı sağlanmalı ve giriş-çıkışlarda erişim kolaylığı için en az 150 cm x 170 cm' lik bir manevra alanı bırakılmalı, ayrıca asansör hareketini ve kat bilgilerini veren ses sistemi (Türkçe ve İngilizce) olmalıdır.

 

-Havalimanımız terminal binası tek katlı olduğu için asansör bulunmamaktadır.

 1. Yeme, içme ve dinlenme amaçlı yerlere rahatlıkla ulaşabilmeleri için, Havalimanı terminalinde kot farklılığı giderilmeli veya uygun ulaşım imkânı sağlanmalıdır.

 

-Terminal binası içerisinde bulunan yeme içme ve dinlenme amaçlı yerlerde kot farklılığı bulunmamaktadır.

 1. Terminal içerisinde engelli yolcular için, yazılı ve sözlü (Türkçe ve İngilizce olarak) bilgilendirme tam ve eksiksiz olarak yapılmalıdır. Kabartma için uygun yerler belirlenmelidir.(Örneğin asansörlerde)

 

-Terminal içerisinde engelli yolcular için, yazılı ve sözlü (Türkçe ve İngilizce olarak) bilgilendirme tam ve eksiksiz olarak yapılmaktadır.  Görme engelli yolcular için WC' lerde, Engelli WC' lerinde, otoparkta terminal binası vaziyet planı Braille alfabesi ile bilgilendirme levhaları şeklinde yapılmıştır.

 

 

18-Terminal içerisinde ve kapalı otopark alanlarında, engelli yolcular için tuvalet imkanı (Gerekli tüm donanımı ile birlikte) sağlanmalı ve bu konuda yönlendirme levhaları ile bilgilendirme yapılmalıdır. Islak hacimlerin giriş kapılarına görme engelli yolcular için Braille alfabesi ile kabartma yüzeylerin konulması uygun olacaktır.

 

-Engelli yolcuların ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla terminal binasında 2 adet engelli WC'si tesis edilmiş olup, “WC" ifadesinin yönlendirme levhalarında yer alması sağlanmıştır. Engelli yolcuların tuvaletlerden faydalanmaları amacıyla Braille alfabesi ile tuvalet kapılarına isimlik yazılmıştır.

 

 1. Engelli tuvaletlerinde, kolaylıkla ulaşılabilen ve kullanılabilen bir yardım çağrı ve acil durum butonu bulunmalıdır.

 

-Havalimanımız terminal binasında bulunan engelli WC içerisinde 1 adet acil çağrı butonu mevcuttur.

 1. Yürüyen merdivenlerin, yürüyebilen engelliler için emniyetli hale getirilmesi amacıyla, merdivenin başında ve sonunda kırmızı ve yeşil ışıklar kullanılmalı, hareket yönü ve hareket başlangıç yönü belirtilmeli, ayrıca her basamağın köşe kenarı zıt renkler ve tonlarla belirginleştirilmelidir.

-Havalimanımızda yürüyen merdiven bulunmamaktadır.

 1. Yürüyen bantlarda, eğimin %12'den, hızın ise saniyede yarım metreden fazla olmaması sağlanmalıdır.

 

-Havalimanımızda yürüyen bant bulunmamaktadır.

 1. İmkânlar dâhilinde terminal içerisinde ve özellikle yeni projelerde, görmeyen veya çok kısıtlı bir görüş kabiliyetine sahip insanlar için, ses ötesi (Infra Voice) sistemi kurulmalıdır.

-Infra Voice sisteminin Türkiye'deki uygulamaları araştırılmakta olup, konu ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir.

 1. Yön ve durum bilgisinin; engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler tarafından kolaylıkla anlaşılabilir nitelikte olması açısından belirgin olması ve aydınlatmanın da yeterli düzeyde olması gereklidir.

-Havalimanımızdaki levhalar yeterli düzeyde ışıklandırılmış ve pano içerisinden aydınlatmalı teçhiz edilmiştir. Ayrıca terminal binası, bina içerisinde bulunan ışıklar aracılığıyla yeterli düzeyde aydınlatılmaktadır.

 1. Tabelalardaki yazılar yaşlılar ve görme yeteneği oldukça azalmış kişilerin durumu dikkate alınarak, görülebilir puntolarda (zihinsel engellilerde dikkate alınarak anlaşılabilir sembol/piktogramların kullanılması) olmalıdır.

-Havalimanımızdaki levhalar yaşlılar/görme bozukluğu olan insanların kolaylıkla okuyabileceği şekilde Türkçe yazılı büyük harfler, İngilizce yazılı olanlar küçük harfler ile yazılmıştır.

 

 1. Dış hat trafiğine açık havaalanlarında, pasaport kabinleri arasında engelli yolcular için ayrılmış olan pasaport kabini için yönlendirme yapılmalıdır.

-Havalimanımız dış hat trafiğine açık olmadığından pasaport kabini vb. bulunmamaktadır.

 1. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için kontuar bölgesinde hazırlanmış olan indirgenmiş check-in noktası bilgisinin terminalin ana ve/veya ara yönlendirme levhasında yer alması sağlanmalıdır.

-Check-in bankolarının bulunduğu bölgede engelli yolcu için oluşturulan bankonun yönlendirme levhasında yer alması sağlanmıştır.

-

 

 

 1. Engelli yolculara, güvenlik taramalarında gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

 

Engelsiz Havalimanı Projesinin en önemli ayaklarından biri olan “Engelli Yolculara Hizmet Eğitimi" faaliyeti kapsamında Denizli Pamukkale Üniversitesi Aydın Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Kurumumuz personeline Güvenlik Personeline, Danışma Görevlilerine,  Havayolu ve Yer Hizmet Kuruluşu Personeline “Engelli Yolcuya Yönelik Davranış Eğitimi" verilmiş olup, güvenlik taramalarında gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

 

 

 1. Engelli yolcuların güvenlik ve pasaport işlemlerinin tamamlanmasının akabinde, check-in kontuarlarından uçağa ilerleme konusunda sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

 

-Havalimanımızda hizmet vermekte olan Havayolu ve Yer Hizmet Kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınmıştır. İlgili Kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi gereken ortak şartlar kapsamında; Havalimanımızda yer hizmetleri görevini ifa eden Çelebi Hava Servisi A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen girişimler sonucu, ilgili kuruluş ile bir protokol imzalanarak bahse konu tedbirlerin taraflarınca yerine getirilmesine yönelik taahhütte bulunmuştur.

 

 

 

 

 1. Asansörle iniş imkanı olmayan ve sadece merdivenle ulaşılabilen Gate'ler için (örneğin; uzak uçak park alanları için oluşturulmuş gate'lere geçişte)''Platformlu Merdiven Asansörleri'' monte edilmeli ve bulundukları alana kullanma talimatları yerleştirilmelidir.

-Havalimanımızda mevcut “Gate" ler terminal binasının tek kattan oluşmasından dolayı merdiven vb. bulunmamaktadır.

 1. Mevcut şartlar dahilinde, check-in noktalarında tekerlekli sandalye kullanıcıları için ve kısa boylu insanlar için ayrı bir bölüm bulundurulmalıdır. Tekerlekli sandalye kullanıcılarının bankoya tam yaklaşabilmeleri için en az 90 cm uzunluğunda ve masa yüksekliği yerden en fazla 86 cm olan, diz açıklığı için en az 75 cm yüksekliğinde ve 49 cm derinliğinde bir alan bırakılmalıdır.
 2. Havalimanımız check-in noktasında tekerlekli sandalye kullanıcıları ve kısa boylu insanlar için masa yüksekliği yerden en fazla 80 cm, diz açıklığı için 75 cm ve 49 cm derinliğinde özel bir banko oluşturulmuştur.

 

 

 1. Terminallerin fiziki durumları dikkate alınarak engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için dinlenme noktaları ve bekleme koltukları oluşturulmalı (terminaldeki koltuk kapasitesine göre %5'ten az olmamak kaydıyla) ve bu oturma alanları engelli işareti ile belirlenmelidir. Ayakta durmakta güçlük çeken yolcuların (örneğin; check-in kontuar noktasında, bagaj alım alanında) destek alabileceği tırabzanlar veya destek çubukları bulunmalıdır.

 

-Terminal binası yolcu bekleme salonlarında bulunan koltuklarından % 5'i engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların kullanımına öncelik verilmesi amacıyla Uluslararası Engelli Simgesi etiketi ile işaretlenmiş ve ayrılmıştır. Ayrıca Havalimanımızda check-in bankosu ve bagaj alım alanında tırabzanlar yapılmıştır.

 1. Mevcut şartlar dâhilinde, ulaşım hizmeti veren otobüsler ile Havalimanında taksi hizmeti veren araçların bir kısmında tekerlekli sandalye kullanıcıları için yardımsız iniş-biniş imkanı sağlayan platformun olması sağlanmalıdır.

-Havalimanımızda mevcut toplu taşıma hizmeti THY tarafından gerçekleştirilmekte olup bu araçlarda engelli öncelikli koltuklar bulunmaktadır. Ancak tekerlekli sandalyeyle iniş biniş imkânı veren platform sistemi mevcut değildir.

 1. TSE'nin Ulaşılabilirlik Standartları kapsamında bütün camlı asansörlerin, fotoselli cam kapıların ve iç mekânlarda görme engelli (veya kısmi görüşe sahip yolcular) tehlike yaratabilecek camlı yüzeylerin varlığının belirgin hale getirilmesi gerekmektedir.

 

-Terminal binasındaki iç mekânlarda görme engelli veya kısmi görüşe sahip yolcular için tehlike oluşturabilecek camlı yüzeyler kırmızı ve mavi renkli film şeritler ve yapıştırmalı etiketlerle belirgin hale getirilmiştir.

 

 

 1.  Terminal içerisinde veya dışında yer alan rampaların, az görüş yeteneğine sahip, yolcuların emniyetinin sağlanması için rampa kenarlarının uyarı niteliğinde kırmızı renkli boya ile belirgin hale getirilmesi gerekmektedir.

 

-Havalimanımız terminal binası içerisinde kot farkının olmaması nedeniyle rampa bulunmamakta olup, terminal binası dışında bulunan rampaların kenarları kısmi görüş yeteneğine sahip yolcular için uyarı niteliğinde kırmızı renkli boya ile boyanmıştır.

 

 1. Terminal binasının çok katlı fiziki yapıya sahip olması durumunda, gelen yolcunun kara tarafında çıkışından tayin edilmiş noktaya(yardım isteme noktasına) ilerlemede sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

 

-Havalimanımız terminal binası, yolcu salonları açısından çok katlı olarak dizayn edilmemiştir.

 1. Terminali kullanan engelli yolcuların transit yolcu halindeyken bağlantı seferlerine ulaşmada sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

-Havalimanımızdan transit uçuş gerçekleştirilmemektedir.

 

 1. Hareket etme yeteneğini sağlayan ekipmanın kaybolması veya hasarlanması durumunda geçici olarak yenilenmesi konusunda problem yaşamaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

-Havalimanımızda hizmet vermekte olan Havayolu ve Yer Hizmet Kuruluşları tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için konunun takibi yapılmaktadır.

 1. İmkânlar ölçüsünde, engelli yolculara yardım edecek olan genel kabul görmüş yardım köpeklerine ilişkin özel dinlenme alanları belirlenmelidir. Bu alanların engelli yolcuların güvenlik kontrollerine, hizmet alacağı noktalara, kapılara kolayca ulaşabileceği yol güzergâhında olması uygun olacaktır.

-Genel kabul görmüş yardım köpeklerine ilişkin özel dinlenme alanı Havalimanımız giden yolcu salonunda engelli yolcularımızın hizmetten faydalandığı terminal binasının içerisinde tesis edilmiştir.

 1. Yolcunun duymaması-görmemesi halinde tehir, iptal, bagaj işlemleri vb. durumları için yolcunun haberdar olmak için bu konuda talebini iletmesi durumunda muhtemel hareket tarzı belirlenmelidir.
 2. Konunun takibi Havalimanımızda hizmet vermekte olan Havayolu ve Yer Hizmet Kuruluşları tarafından denetlenmesi ise, Havalimanı Yönetimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Braille alfabeli tehir/iptal yazıları hazırlanmış olup, işaret dili ve engelli yolcuya yönelik hizmet eğitimi almış danışma personeli tarafından gerekli refakat sağlanmaktadır.

 

 1. Yolcunun istemesi ve uçuş öncesi ve sonrasında yeterli zamanının bulunması durumunda Havalimanı tesislerini (yeme içme, dinlenme, ıslak hacimler vb.) kullanabilmesi sağlanmalıdır.
 2. Engelli yolcuların havalimanımız terminal binasında bulunan tesislerden faydalanması amacıyla gerekli tedbirler alınmış olup, kendilerine danışma personeli refakat ve yardım edecektir.

 

 1. Yeni inşa edilecek havaalanlarında/terminallerinde, TSE'nin Ulaşılabilirlik Standartları (Check-in bankosu, rampa, yürüyen merdiven vb. hususlarda) dikkate alınmalıdır.
 2. Havalimanımız 2012 yılı temmuz ayında açılmış olup büyük çapta tadilat, restorasyon vb. kısa vadede planlanmamaktadır. Ancak küçükte olsa sürdürülen çalışmalar TSE'nin Ulaşılabilirlik Standartları çerçevesinde yaptırılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJE KAPSAMINDAKİ İLGİLİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ORTAK ŞARTLAR

 1-Engelli yolculara direkt olarak hizmet veren kuruluşlar, hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerden ücret talep edilmemesi konusunda gerekli tüm tedbirleri yerine getirmelidir.

-Havalimanımız otoparkında 6 adet engelli park yeri oluşturulmuş olup, “DHMİ Ücret Tarifeleri Kitapçığı" doğrultusunda engelli yolculardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

-Havalimanımızda hizmet veren Türk Hava Yolları, Anadolu Jet, Çelebi firmalarında engelli yolcuya verilen hizmetlerden ücret talep edilmemektedir. (Bunlara ilişkin taahhüt yazışmaları mevcuttur.)

 

DHMİ ÜCRET TARİFESİ KİTAPÇIĞI

 

OTOPARK TARİFESİ

 

3.UYGULAMA ESASLARI

 

i. Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz;

 

(1) Resmi (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçlar dâhil), askeri ve kordiplomatik plakalı araçlara,

(2) Bedensel engellilerin ve gazilerin kullandığı araçlara,

(3) DHMİ personelinin kullandığı özel araçlar ile DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personelinin özel araçlarına.

 

 

 

2.Hizmetin farklı birimler tarafından sunulması dikkate alındığında; proje kapsamındaki kuruluşlar arasında hizmetin kesintisiz sağlanması yönünde gerekli tüm tedbirler alınmalı ve ilgili kuruluşlar tarafından engelli yolculara yardım konusunda prosedürler oluşturulmalıdır

-Havalimanımızdaki faaliyet gösteren Kurum ve Kuruluşlar hizmetin aksamaması ve belirli bir kalite standardına ulaşılması için tarafımızca bilgilendirilmiş olup engelli yolcularımızın mağduriyet yaşamaması ve eşit koşullarda seyahat etmeleri için ortak prosedür ve protokol tanzim edilmiştir.

3.Engelli ve/veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişilere hizmet veren personelin görev tanımları oluşturulmalı ve bu kişilerle aranılan nitelikler belirlenmelidir.

-Proje kapsamında hizmet edecek personelin görev tanımları ve aranan nitelikler bakımından yer hizmet kuruluşu ve Havalimanımızdaki paydaşlar ile belirli bir kalite standardının oluşması için koordineli çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Üniversite dernekler ve diğer kuruluşlardan standart iyileştirmeleri konusunda işbirliği yapılmaktadır.

4.Engelli yolculara hizmet verecek tüm personele eğitim verilmesi sağlanmalı ve bu eğitimleri tazeleme periyotları belirlenmelidir.

-Havalimanımızda engelli yolcuya direk olarak hizmet vermekte olan danışma personelleri, özel güvenlik personelleri, havayolu ve yer hizmet kuruluşu personelleri İşaret Dili Eğitimi ve Engelli Yolcuya Yönelik Davranış Eğitimi almış olup, Eğitimler 2 yıllık periyotlar dâhilinde yenilenecektir.

5.Özellikle işitme engelli veya öğrenme zorlukları bulunan engelli kişilerle iletişim kurması amacıyla işaret dili bilen gerekli eğitime ve becerilere sahip personel(güvenlik, danışma, yer hizmeti personeli, kabin personeli vb.) bulundurulmalıdır.

 

İşaret dili eğitimi almış ve bu dili aktif olarak kullanabilen; yer hizmeti, danışma, güvenlik, havayolu taşıyıcısı personelleri ve DHMİ personelleri Havalimanımızda mevcuttur.

6.Havaalanında/terminalde, kuruluşların web. Sayfalarında engelli yolculara sunulan hizmetler vb. imkânlara ilişkin bilgi içerikli slâytların konulması sunulan hizmet kalitesini arttıracaktır.

Proje kapsamında Bingöl Havalimanı web sayfamızda (www.bingol.dhmi.gov.tr) ve terminal içerisindeki yolcu bilgilendirmek amacıyla tesis edilmiş olan haber ve duyuru panomuzda, engelli yolcularımıza sunulan hizmetler ve imkânlarla ilgili bilgiler mevcuttur.

7.Hizmet kalitesinin yükseltilmesi açısından engelli yolculara yönelik olarak sunulan ücretsiz hizmetler, terminal imkânlarına ilişkin el broşürleri (görme engelliler için terminal yapısına ilişkin bilgileri vb. hususları içeren Braille alfabeli) hazırlanmalıdır.

-Hizmet kalitesinin yükseltilmesi açısından terminalimizin muhtelif kısımlarında görme engelliler için Braille alfabesi ile hazırlanmış olan El Broşürü, Öneri ve Şikâyet Formu, Görme Engelliler için Tablet ve Braille yazı kalemi danışmada mevcuttur.

8.Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişilere sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması yönünde çalışmalar yapılmalı ve süreç içerisinde emniyet önlemlerinin geliştirilmesi yönünde de gerekli tedbirler alınmalıdır.

-Hareket kabiliyeti kısıtlı veya engelli yolcuların güvenlik ve emniyet önlemlerinin geliştirilmesi yönünde Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü/Özel Güvenlik birimimizce MSHGP dâhilinde gerekli çalışmalar yapılmıştır. Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilen girişimler sonucu konuya ilişkin emniyet tedbirlerinin geliştirileceği, gerekli hassasiyetin gösterileceği ve bununla ilgili personel eğitimine de özen gösterileceği bilgisi ilgili kuruluştan alınmıştır.

 

9.Engelli yolcu şikâyetlerinin zamanında değerlendirilebilmesi ve çözüme kavuşturulmasına yönelik etkin tedbirler alınmalı(Değerlendirme formları vb.) ve bu konuda istatistiki veriler oluşturulmalıdır.

-Terminalimizin yolcu salonunda Müşteri Öneri ve Şikâyet kutuları konmuş olup, Yönetim Sistemleri kapsamında haftada iki sefer açılarak formlar değerlendirmeye alınmaktadır. Ayrıca Havalimanımızın terminal içerisindeki muhtelif yerlerinde engelliler için Öneri/Şikâyet Formu ile El Broşürü (Braille alfabeli) tesis edilmiştir.

10.Proje kapsamındaki ilgili kuruluşlar tarafından kendi sorumluluk alanlarındaki yardımlara ilişkin kalite standartları oluşturulmalıdır.

-Havalimanı talimatı çalışmalarımız tamamlanmış olup talimat geliştirme, talimatın yönetim sistemlerine dâhil edilmesi ve güncellenmesi çalışmalarına Genel Müdürlüğümüzce devam edilmektedir. Bununla beraber limanımızda bulunan Engelsiz Havalimanı projesiyle ilişkili olan kurumlarla belirli bir kalite standardının oluşturulması için koordine kurulmaktadır. Bu koordineyi sağlamaya teminen bir protokol tanzim edilmiştir.

 

11.Proje kapsamındaki ilgili kuruluşlar tarafından, sunulan hizmete ilişkin olarak belirli periyotlarda performans ölçme ve izleme yapılması gerekmektedir. Ayrıca, bu konuda sürekli iyileştirmenin sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar aralıksız olarak sürdürülmelidir.

-Terminalimizde bulunan anket stantları aracılığı ile Dış Müşteri(Engelli Yolcu) Memnuniyeti Anket Formu aracılığı ile değerlendirme yapılarak gerekli şekilde düzenlemelerde bulunarak performansın arttırılması yoluna gidilmektedir.

12.İlgili mevzuat kapsamında alınması gerekli diğer tedbirler yerine getirilmelidir.

SHGM, Engelsiz Havaalanı projesi kapsamında 26.12.2011 tarih ve 16654 sayılı yazının ilgili maddelerinde istenilenler Havalimanı Müdürlüğü imkânları dâhilinde tamamlanmış olup, muhtemel değişikler ile geliştirilmesi gereken hususlarla ilgili talimatımız ve proje dosyamızda sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

13.Engelli yolcular konusunda ICAO Annex-9 Kolaylıklar ile ECAC Dok.30'un ilgili bölümlerinde, Havayoluyla seyahat eden Engelli veya Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Kişilerin Haklarına ilişkin AB Regülâsyonu (Regülation (EC) 1107/2006) ve eklerinde yer alan hususlar dikkate alınmalıdır.

-Havalimanımızdaki Kuruluşlara engelli yolcu standartları ile ilgili Kurum ve Kuruluşlarla bir protokol yapılmış olup Bu prtokol her yıl Aralık ayında ilgili dokümanlarda ki güncel değişiklik/yenilikler takip edilerek Havalimanımıza uyarlanacaktır.

14.İleride bu konuda doğabilecek ihtiyaçlar ve gelişmeler ile Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde Genel Müdürlükçe istenebilecek diğer düzenlemeler yerine getirilmelidir.

-Proje kapsamında doğabilecek ihtiyaç ve gelişmeler olduğu takdirde AB uyum çerçevesinde istenilecek düzenlemeler Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilecek ve/veya gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Ayrıca projenin geliştirilmesi için Müdürlüğümüzce özverili çalışmalar devam edecektir.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü